PolishGermanEnglish

Ośrodek wypoczynkowy blisko morza

Rodo

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w Ośrodku Wczasowym „Perła”

§ 1.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI OŚRODKA

Administratorem danych osobowych Gości Ośrodka jest O.W. Perła Olszewscy s.c., Ośrodek Wczasowy „Perła” z siedzibą w Mrzeżynie przy ulicy Al. Tysiąclecia 13.

§ 2.

INSPEKTOR OCHRONY INFORMACJI

Inspektor ochrony informacji jest dostępny pod adresem e-mail biuro@owperla.com

§ 3.

CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH GOŚCI HOTELOWYCH

 1. obsługa składanych zapytań przychodzących drogą elektroniczną oraz telefoniczną – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 2. rezerwacja pokoju hotelowego – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO – zgoda osoby, której dane dotyczą;
 3. realizacja umowy usługi hotelarskiej – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu zawarcia umowy;
 4. w celu wypełnienia obowiązku prawnego (wystawienie faktury dokumentującej realizację usługi) – na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c RODO

§ 4.

PODMIOTY, KTÓRYM MOGĄ ZOSTAĆ PRZEKAZANE DANE OSOBOWE

Ośrodek przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów:

 1. firmom świadczącym usługi wsparcia IT ośrodka oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne,
 2. firmom księgowym świadczącym usługi obsługi księgowej,
 3. firmom transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia przez Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej,
 4. firmom (kancelariom) prawniczym świadczącym usługi doradztwa prawnego
  i zastępstwa procesowego.

§ 5.

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług hotelarskich będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych Ośrodka lub Gościa, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później,
 2. pozyskane na podstawie zgody w celach marketingowych będą przetwarzane przez okres ważności zgody na cele marketingowe.

§ 6.

PRAWA GOŚCIA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto, każdy Gość ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Ośrodka. Ponadto, Ośrodek udostępnia adres biuro@owperla.com za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

§ 7.

WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email, w przypadku rezerwacji internetowych, numeru kontaktowego telefonu, wieku dziecka, w przypadku pobytu w ośrodka z dzieckiem oraz numeru rejestracyjnego pojazdu, w przypadku parkowania na terenie ośrodka jest wymogiem zawarcia umowy o usługi hotelarskie. Brak podania danych osobowych uniemożliwi ośrodkowi zawarcie umowy o usługi hotelarskie.

§ 8.

ZAUTOMATYZOWANE DECYZJE NA PODSTAWIE DANYCH OSOBOWYCH, W TYM PROFILOWANIE

Hotel nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.

§ 9.

MOŻLIWOŚĆ WNIESIENIA SKARGI W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH

Każdy Gość ma prawo wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych do organu nadzorczego